TỔNG CÔNG TY NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SƠN HOA VĂN TOÀN QUỐC

CÔNG TY TNHH TM DV TK XD PHÚC KHANG (PUKACO)
Văn Phòng: 1211 PHAN VĂN TRỊ, PHƯỜNG 10, QUẬN GÒ VẤP, TP HCM

HOTLINE: 0909.811.328 - 0916.24.34.52 - 0963.77.61.61

SƠN HOA VĂN PUKACO

Chưa có sản phẩm trong danh mục này

Lăn hoa văn Pukaco GR-33

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Lăn hoa văn Pukaco 028Y

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Lăn hoa văn Pukaco GR-54

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Lăn hoa văn Pukaco 089Y

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Lăn hoa văn Pukaco 100Y

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Lăn hoa văn Pukaco 098Y

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Lăn hoa văn Pukaco 086Y

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Lăn hoa văn Pukaco 072Y

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Lăn hoa văn Pukaco 034Y

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Lăn hoa văn Pukaco 012Y

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Lăn hoa văn Pukaco 027Y

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Lăn hoa văn Pukaco 015Y

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Lăn hoa văn Pukaco 037Y

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Lăn hoa văn Pukaco 040Y

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Lăn hoa văn Pukaco 070Y

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Chấm hoa PUKACO: M-24

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Chấm hoa PUKACO: M-22

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Chấm hoa PUKACO: M-19

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Chấm hoa PUKACO: M-21

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Chấm hoa PUKACO: FL-48

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Chấm hoa PUKACO: FL-41

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Chấm hoa PUKACO: FL-12

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Chấm hoa PUKACO: FL-05

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Chấm hoa PUKACO: CC-36

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Chấm hoa PUKACO: CC-35

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Chấm hoa PUKACO: CC-31

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Chấm hoa PUKACO: CC-18

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Chấm hoa PUKACO: CC-15

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Chấm hoa PUKACO: CC-03

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Chấm hoa PUKACO: CC-01

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

CON LĂN GIẢ ĐÁ PUKACO TM-HM-01

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

CON LĂN GIẢ ĐÁ PUKACO TM-HM-01

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

CON LĂN GIẢ ĐÁ PUKACO TM-HM

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

CON LĂN GIẢ ĐÁ PUKACO

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

CON LĂN GIẢ ĐÁ PUKACO

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

CON LĂN GIẢ ĐÁ PUKACO

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

CON LĂN GIẢ ĐÁ TM-HM-01

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

CON LĂN GIẢ ĐÁ PUKACO

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

BỌT BIỂN GIẢ ĐÁ PUKACO TM-HM

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

BỌT BIỂN GIẢ ĐÁ PUKACO TM-HM

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

BỌT BIỂN GIẢ ĐÁ PUKACO TM-HM

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

BỌT BIỂN GIẢ ĐÁ PUKACO TM-HM

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

BỌT BIỂN GIẢ ĐÁ PUKACO TM-HM

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

SƠN ÁNH KIM CƯƠNG PUKACO

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Kim Cương DM001

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Kim Cương DM066

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Kim Cương DM112

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Kim Cương DM142

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Kim Cương DM253

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Kim Cương DM259

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Kim Cương DM270

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Kim Cương DM275

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Kim Cương DM349

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Kim Cương DM358

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Kim Cương DM365

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Kim Cương DM509

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Kim Cương DM533

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Kim Cương DM648

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Khuôn hoa văn ST60-91068

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Khuôn hoa văn ST60-91025

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Khuôn hoa văn ST60-90013

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Khuôn hoa văn ST60-90012

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Khuôn hoa văn ST60-90002

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Khuôn hoa văn ST60-001

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Khung hoa văn là dòng sản phẩm sơn cao cấp và mới nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Sản phẩm được sản xuất và nhập trực tiếp từ nước ngoài, đa dạng về mãu mã, thiết kế, được kiểm chứng

Khuôn hoa văn ST60-311

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Khung hoa văn là dòng sản phẩm sơn cao cấp và mới nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Sản phẩm được sản xuất và nhập trực tiếp từ nước ngoài, đa dạng về mãu mã, thiết kế, được kiểm chứng

Khuôn hoa văn ST60-436

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Khung hoa văn là dòng sản phẩm sơn cao cấp và mới nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Sản phẩm được sản xuất và nhập trực tiếp từ nước ngoài, đa dạng về mãu mã, thiết kế, được kiểm chứng

Khuôn hoa văn ST60-443

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Khung hoa văn là dòng sản phẩm sơn cao cấp và mới nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Sản phẩm được sản xuất và nhập trực tiếp từ nước ngoài, đa dạng về mãu mã, thiết kế, được kiểm chứng

Khuôn hoa văn ST60-475

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Khung hoa văn là dòng sản phẩm sơn cao cấp và mới nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Sản phẩm được sản xuất và nhập trực tiếp từ nước ngoài, đa dạng về mãu mã, thiết kế, được kiểm chứng

Khuôn hoa văn ST60-486

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Khung hoa văn là dòng sản phẩm sơn cao cấp và mới nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Sản phẩm được sản xuất và nhập trực tiếp từ nước ngoài, đa dạng về mãu mã, thiết kế, được kiểm chứng

Khuôn hoa văn ST60-20099

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Khung hoa văn là dòng sản phẩm sơn cao cấp và mới nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Sản phẩm được sản xuất và nhập trực tiếp từ nước ngoài, đa dạng về mãu mã, thiết kế, được kiểm chứng

Khuôn hoa văn ST60-60001

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Khung hoa văn là dòng sản phẩm sơn cao cấp và mới nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Sản phẩm được sản xuất và nhập trực tiếp từ nước ngoài, đa dạng về mãu mã, thiết kế, được kiểm chứng

Khuôn hoa văn ST60-60016

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Khung hoa văn là dòng sản phẩm sơn cao cấp và mới nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Sản phẩm được sản xuất và nhập trực tiếp từ nước ngoài, đa dạng về mãu mã, thiết kế, được kiểm chứng

Khuôn hoa văn ST60-70006

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Khung hoa văn là dòng sản phẩm sơn cao cấp và mới nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Sản phẩm được sản xuất và nhập trực tiếp từ nước ngoài, đa dạng về mãu mã, thiết kế, được kiểm chứng

Mẫu con lăn Pukaco GR-09

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Mẫu con lăn Pukaco GR-33

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Mẫu con lăn Pukaco GR-35

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Mẫu con lăn Pukaco 039Y

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Mẫu con lăn Pukaco GR-30

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Mẫu con lăn Pukaco GR-03

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Mẫu con lăn Pukaco 084Y

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Mẫu con lăn Pukaco 089Y

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Mẫu con lăn Pukaco FL-48

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Mẫu con lăn Pukaco 034Y

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Mẫu con lăn Pukaco 010Y

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Mẫu con lăn Pukaco GR-21

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Mẫu con lăn Pukaco 034Y

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Mẫu con lăn Pukaco GR-05

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Mẫu con lăn Pukaco GR-03

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Ngọc Trai PPV785

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Ngọc Trai PPV784

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Ngọc Trai PPV780

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Ngọc Trai PPV749

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Ngọc Trai PPV681

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Ngọc Trai PPV574

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Ngọc Trai PPV512

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Ngọc Trai PPV502

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Ngọc Trai PPV377

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Ngọc Trai PPV358

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Ngọc Trai PPV296

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Ngọc Trai PPV250

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Ngọc Trai PPV116

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Ngọc Trai PPMT926

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Ngọc Trai PP936

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Vàng 24K  - 001

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Dẻo Đa Năng MP978

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Dẻo Đa Năng MP899

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Dẻo Đa Năng MP898

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Dẻo Đa Năng MP894

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Dẻo Đa Năng MP877

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Dẻo Đa Năng MP862

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Dẻo Đa Năng MP833

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Dẻo Đa Năng MP821

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Dẻo Đa Năng MP732

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Dẻo Đa Năng MP731

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Dẻo Đa Năng MP708

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Dẻo Đa Năng MP670

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Dẻo Đa Năng MP652

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Dẻo Đa Năng MP634

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Sơn Dẻo Đa Năng MP532

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

HÌNH ẢNH

 
Lăn hoa văn Pukaco 100Y

 

Lăn hoa văn Pukaco 098Y

 

Chấm hoa PUKACO: CC-35

 

CON LĂN GIẢ ĐÁ PUKACO

 

BỌT BIỂN GIẢ ĐÁ PUKACO TM-HM

 

1
2
3
4
5
 

 PUKACO.,Ltd là tổng công ty nhập khẩu và phân phối các sản phẩm sơn và dụng cụ hoa văn toàn quốc

Sơn hoa văn là dòng sản phẩm sơn cao cấp và mới nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Sản phẩm được sản xuất và nhập trực tiếp từ nước ngoài, đa dạng về mãu mã, thiết kế, được kiểm chứng, bảo vệ bằng uy tín thương hiệu, sự hài lòng của người tiêu dùng với chất lượng vượt trội của tất cả các sản phẩm.

Trang trí với sơn và dụng cụ hoa văn là dễ dàng hơn bạn tưởng. Bạn không cần kỹ năng nghệ thuật, và bạn có thể làm điều đó hoàn toàn tốt ngay cả khi bạn không phải là thợ sơn chuyên nghiệp.

Hãy là nhà đầu tư thông minh!. Sơn hoa văn gần giống với cách trang trí giấy dán tường. Nhưng không giống hoàn toàn như giấy dán tường. Sơn hoa văn giảm thiểu chi phí trang trí nhưng vẫn mang lại mảng tường như ý. Dụng cụ sơn hoa văn của chúng tôi có thể được tái sử dụng với kết hợp màu sắc khác nhau theo như bạn muốn.  Nếu SƠN HOA VĂN  hấp dẫn đối với bạn, hãy thử nó ngay hôm nay! Chúng tôi đảm bảo sẽ mang lại sự hài lòng tuyệt đối về không gian sống của bạn.

Cho dù bạn chỉ mới bắt đầu một ý tưởng làm đẹp cho phòng ngủ, phòng khách hay căn bếp của bạn hoặc bạn muốn có một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế trang trí tư vấn và tạo ra  toàn bộ không gian sống thật hoàn hảo của bạn bằng sơn hoa văn, hãy nhấc máy và liện hệ với chúng tôi - SƠN HOA VĂN PUKACO, công ty PUKACO và các chuyên gia luôn ở đây để giúp đỡ bạn. Và khi bạn đã sẵn sàng để bắt đầu dự án của bạn, SƠN HOA VĂN là cách tốt nhất để có được cảm hứng, khám phá và hoàn thành ý tưởng của bạn một cách hoàn hảo nhất.

 DỤNG CỤ TẠO HOA VĂN  nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài, có xuất xứ nguồn gốc, hóa đơn minh bạch, rõ ràng.

- Sơn ánh platinum với hơn 1000 màu sắc khác nhau

- Bán với giá gốc tới tận tay khách hàng.

- Tư vấn sử dụng và thi công sơn với đội ngũ chuyên nghiệp.

PUKACO rất hân hạnh được hợp tác cùng Quý khách hàng.

sơn hoa văn, son hoa van, son-hoa-van, con lan hoa van, con lăn hoa văn

Sơn hoa văn lên - pukaco